સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં........

સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં……..

Platform Ticket: દેશમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો થયો છે. સંક્રમણના કેસો ઘટવા સાથે ભારતીય રેલ્વે દ્વારા લાગુ કરાયેલા નિયંત્રણો હળવા કરવામાં આવ્યા છે. વાસ્તવમાં, ભારતીય રેલ્વેએ…

View More સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં……..