સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં દોઢ મહિના બાદ થશે જોરદાર વધારો, સરકાર કરવા જઇ રહી છે આ મોટુ કામ, જાણ

સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં દોઢ મહિના બાદ થશે જોરદાર વધારો, સરકાર કરવા જઇ રહી છે આ મોટુ કામ, જાણ

Salary Hike: કેન્દ્રની મોદી સરકાર (Modi government) નવા વર્ષે પોતાના કર્મચારીઓને ખુશખબરી આપવી શકે છે. મોદી સરકાર હવે કર્મચારીઓને વધુ એક ભથ્થુ એટલે કે હાઉસ…

View More સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં દોઢ મહિના બાદ થશે જોરદાર વધારો, સરકાર કરવા જઇ રહી છે આ મોટુ કામ, જાણ