ફિલ્મના સેટ પર શૂટિંગ દરમિયાન એક્ટરે પ્રૉપ ગનથી ફાયરિંગ કર્યુ તો સિનેમેટ્રૉગ્રાફરનુ થઇ ગયુ મોત,

ફિલ્મના સેટ પર શૂટિંગ દરમિયાન એક્ટરે પ્રૉપ ગનથી ફાયરિંગ કર્યુ તો સિનેમેટ્રૉગ્રાફરનુ થઇ ગયુ મોત,

<p><strong>Mexico:</strong> ન્યૂ મેક્સિકોના ફિલ્મ સેટ પર ભૂલથી ગોળીબાર થવાથી એક મહિલા સિનેમેટ્રોગ્રાફરનુ મોત થઇ ગયુ છે, અને ફિલ્મના ડાયરેક્ટર ઘાયલ થઇ ગયા છે. આ ગોળી…

View More ફિલ્મના સેટ પર શૂટિંગ દરમિયાન એક્ટરે પ્રૉપ ગનથી ફાયરિંગ કર્યુ તો સિનેમેટ્રૉગ્રાફરનુ થઇ ગયુ મોત,