તમારે ફ્રીમાં અને ફટાફટ આવકવેરા રિટર્ન ભરવું છે? જાણો સમગ્ર પ્રક્રિયા

તમારે ફ્રીમાં અને ફટાફટ આવકવેરા રિટર્ન ભરવું છે? જાણો સમગ્ર પ્રક્રિયા

<p>સરકારે ઈનકમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની તારીખ વધારી દીધી છે. તમે હજી રિટર્ન ફાઈલ નથી કરી શક્યા, અને ઝડપથી રિટર્ન ફાઈલ કરવું છે તો તમને…

View More તમારે ફ્રીમાં અને ફટાફટ આવકવેરા રિટર્ન ભરવું છે? જાણો સમગ્ર પ્રક્રિયા
સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં......

સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં……

આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Departmet) ની નવી વેબસાઇટ આજે એટલે કે 23 ઓક્ટોબર અને રવિવાર 24 ઓક્ટોબરે થોડા સમય માટે બંધ રહેશે. મેઈન્ટેનન્સને કારણે આ…

View More સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે ક્લિક કરો અહીં……