કચ્છ : ભુજ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા એહમદ પટેલની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હારારોહણ કરાયું - Oneindia Gujarati

કચ્છ : ભુજ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા એહમદ પટેલની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હારારોહણ કરાયું – Oneindia Gujarati


By : Oneindia Video Team

Published : November 26, 2021, 12:15

Duration : 01:27

કચ્છ : ભુજ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા એહમદ પટેલની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હારારોહણ કરાયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *